این دامنه به فروش می‌رسد (به همراه دامنه .ir). Leberman11[at]gmail[dot]com